Mijn naam is Barbet Floors. Ik ben 52 jaar oud, getrouwd en heb twee kinderen in de basisschoolleeftijd.
 
Na mijn afstuderen in 1993 heb ik in Nederland en Engeland gewerkt, voornamelijk met kinderen met en zonder verstandelijke beperking.
In 2001 ben ik definitief uit Engeland teruggekomen naar Nederland, waar ik een baan kreeg bij revalidatiecentrum Leijpark en werkte met kinderen van de Mytylschool Tilburg.
Vanaf 2005 heb ik voor de Ambulante Dienst van de Mytylschool Tilburg gewerkt, met kinderen  met zogenaamde ‘rugzakjes’ in het regulier basis- en voortgezet onderwijs.
 
Deze laatste baan was voor mij ideaal, omdat ik door de combinatie van onderwijs en ergotherapie kinderen en hun omgeving optimaal kon begeleiden. De directe manier van werken met zowel de kinderen, als de leerkrachten en ouders sprak mij enorm aan. Door de adviezen en begeleiding was het mogelijk dat de kinderen succesvol regulier onderwijs bleven volgen. 
Daarnaast zette ik mij in voor het Schrijfcentrum Punt, waar zowel cursussen op het gebied van schrijven als individuele begeleidingssessies van kinderen werden gegeven.
Ook gaf ik andere workshops bijv. op het gebied van Executieve Functies en Sensorische Integratie.
 
Door de invoering van Passend Onderwijs waren er in de regio Midden-Brabant minder uren beschikbaar voor de therapeuten. Ik heb dan ook moeten besluiten de Ambulante Dienst te verlaten.
Omdat ik echter het werken met kinderen in het regulier onderwijs niet los kan laten, ben ik met ingang van september 2014 gestart met Kind & Co Ergo.
Met Kind & Co Ergo wil ik zowel het kind als zijn omgeving (de Co uit de naam) ergotherapie bieden. Door samen met het kind en zijn ouders, leerkrachten of clubleiders te zoeken naar praktische oplossingen kan in korte tijd veel verbetering worden bereikt. Met als uiteindelijke doel dat het kind weer kan roepen: Yes, ik kan het zelf!