Kinderergotherapie is bedoeld voor kinderen die problemen ondervinden bij het uitvoeren van activiteiten uit het dagelijks leven op school en thuis. Het gaat om handelingen/ activiteiten die het kind zelf wil leren of die ouders of school belangrijk vinden. Het betreft bijv. spelactiviteiten, zelfredzaamheid (o.a. veters strikken, eten met mes en vork, jezelf aankleden of klaarmaken voor school) en schoolse vaardigheden. 

Er hoeft niet altijd een duidelijk aanwijsbare reden te zijn voor de problemen in de ontwikkeling. Veel kinderen hebben een lichte achterstand zonder bekende oorzaak. Het kan hen wel zodanig beperken dat dit gevolgen heeft voor hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen.
Andere kinderen die bij de kinderergotherapie komen ondervinden problemen in het dagelijks leven door een lichamelijke of verstandelijke beperking of een gedrags- of contactstoornis.

De ergotherapeut kijkt waarom het kind vastloopt bij bepaalde activiteiten. Door middel van behandeling en/of het geven van advies aan het kind, de ouders en andere betrokkenen worden de problemen opgelost dan wel verminderd.