Welkom op de site van Kind & Co Ergo.Kind & Co Ergo is een ergotherapiepraktijk voor kinderen in de regio rondom Waalwijk en Waspik.Sommige kinderen hebben problemen met handelingen die voor andere kinderen van hun leeftijd heel gewoon zijn. Deze problemen kunnen liggen op het gebied van de zelfredzaamheid (bijv. veters strikken, bestek hanteren, je tas inpakken), schooltaken (schrijven, knutselen, gymmen, je werk organiseren, buiten spelen) en vrije tijd. Hierdoor zitten kinderen minder goed in hun vel en neemt hun zelfvertrouwen af. Bij de ergotherapie wordt samen met het kind en de ouders of leerkracht geanalyseerd wat maakt dat een kind een handeling moeilijk vindt. Hierna volgt er training en advies, zodat het kind de handeling beter kan uitvoeren. Dit kan worden bereikt door de activiteit op een andere manier aan te leren, een andere werkwijze te proberen of hulpmiddelen te leren gebruiken. Bij Kind & Co Ergo staat het kind centraal: door een goede samenwerking met het kind en zijn omgeving (ouders, leerkrachten en andere betrokkenen) worden de doelen bereikt, zodat het kind weer kan denken: ‘Yes, ik kan het!’

Bekijk de video via de onderstaande link om een indruk te krijgen wat ergotherapie kan betekenen voor kinderen:

Link naar kinderergotherapiefilm