Afspraken

Als u een afspraak wilt afzeggen of verzetten, dient u minimaal 24 uur van tevoren contact op te nemen. Wij brengen een bedrag van 75% van de geplande tijd bij u in rekening voor een afspraak die niet tijdig afgezegd is.

 

Voor het afzeggen of verzetten van een afspraak neemt u telefonisch contact op met de behandelend ergotherapeut. Bij geen gehoor kunt u inspreken op de voicemail.


Na het afzeggen van een afspraak bent u zelf verantwoordelijk voor het maken van een vervolgafspraak.
Neem hiervoor contact op met de behandelend ergotherapeut.


Vergoeding en declaratie
 

Kind&Co Ergo heeft geen contracten met zorgverzekeraars, hierdoor wordt voor veel mensen niet het volledige bedrag voor de ergotherapie. U kunt bij uw zorgverzekeraar nagaan hoe dat in uw situatie is. 

De basisverzekering vergoedt 10 behandeluren extramurale ergotherapie per kalenderjaar. Voor kinderen geldt geen eigen risico. Enkele zorgverzekeraars vergoeden extra uren ergotherapie vanuit de aanvullende verzekering. Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

 

U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. U kunt deze daarna indienen bij de zorgverzekeraar.

Als u zelf betaalt voor de behandeling, hanteren wij de volgende tarieven:

Behandeling per kwartier:                            15,00

 

Vanaf 1 januari 2012 kunt u zonder verwijzing van een arts bij de ergotherapeut terecht. Als u van deze directe toegankelijkheid ergotherapie (DTE) gebruik maakt, zijn wij verplicht een screening uit te voeren. Wij informeren uw huisarts over het resultaat van deze screening. Vaak is DTE in combinatie met een niet-gecontracteerde ergotherapeut niet mogelijk. U heeft dan een verwijzing nodig van de (huis)arts.

De ergotherapeuten van onze praktijk zijn geschoold in het afnemen van deze DTE-screening. De screening duurt 15 minuten. Deze tijd wordt soms in mindering gebracht op de 10 behandeluren die u vanuit de basisverzekering vergoed krijgt.

 

 

Privacy

Voor de ergotherapeut (en stagiaires en overige werknemers) van Kind & Co Ergo geldt een geheimhoudingsplicht. Wij zijn verplicht alle informatie die wij in het kader van de behandeling van u hebben verkregen, geheim te houden.

 

Voor het digitale behandeldossier wordt een wachtwoord gebruikt. Er wordt geen papieren dossier bijgehouden.

 

U hebt te allen tijde het recht om uw dossier in te zien.

 

De verwijzer wordt schriftelijk geïnformeerd over de voortgang en de resultaten van de behandeling. Daarnaast kan het zinvol zijn om telefonisch of per e-mail te overleggen met andere betrokkenen of behandelaars, dit gebeurt alleen na toestemming van de cliënt.

 

Dossiers worden na afronding van de behandeling 15 jaar digitaal bewaard.

Voor meer informatie zie mijn Privacy Statement elders op deze website.

 

Klachten

Wij doen ons uiterste best u van dienst te zijn. Als u desondanks niet tevreden bent over de hulpverlening van uw behandelend ergotherapeut, volgt u dan alstublieft de onderstaande procedure.

1.
           Bespreek de klacht met uw behandelend ergotherapeut.