Voor wie?
Kind & Co Ergo gaat uit van de hulpvraag van het kind, zijn ouders of zijn school.
Het kind heeft moeite met de praktische vaardigheden die dagelijks worden gevraagd, zoals schrijven, het schoolwerk logisch organiseren, veters strikken, met mes en vork eten, zichzelf in de goede volgorde aankleden of tanden poetsen.
Ergotherapie kan dan een oplossing bieden.
 
Waar?
Afhankelijk van de hulpvraag kan de ergotherapie op school of thuis of op een andere locatie plaatsvinden. Ik streef ernaar om zoveel mogelijk daar met het kind te werken, waar het probleem zich voordoet. Als de ergotherapie thuis plaats vindt, zorg ik voor korte lijnen met leerkrachten en andere professionals.
 
Waarom?
Veel kinderen vinden het lastig om iets wat ze bij de therapie in een praktijk geleerd hebben toe te passen in het dagelijks leven, omdat de omstandigheden of het gebruikte materiaal net anders zijn dan bij de therapie.
Het grote voordeel van begeleiden op locatie is dat het kind kan oefenen in de omstandigheden waarin de vaardigheid gebruikt moet gaan worden. Bovendien kunnen ouders, leerkrachten of anderen bij het proces betrokken worden, adviezen kunnen rechtstreeks gegeven worden en het kind kan meteen laten zien wat het geleerd heeft.
 
Tarief.
De ergotherapeutische begeleiding kost €30,- per half uur. Er wordt geen extra tarief gerekend voor reiskosten.
 
Vergoeding
De ergotherapeutische begeleiding kan (deels) worden vergoed door de zorgverzekeraar of vanuit de gelden die er zijn voor de begeleiding van leerlingen met een beperking (Passend Onderwijs). Scholen kunnen mij ook rechtstreeks inhuren bij vragen over individuele leerlingen of groepen leerlingen.
Ik heb geen contracten met de zorgverzekeraars, omdat ik vrij wil zijn in de manier waarop en de plek waar ik kinderen behandel. 
Informeer bij de zorgverzekeraar of de ergotherapie bij een niet-gecontracteerde ergotherapeut, die niet in het kwaliteitsregister staat, wordt vergoed en zo ja welk deel van het bedrag wordt vergoed. Het kan zijn dat een verwijzing door een arts noodzakelijk is, (deze regels zijn vaak anders voor niet-gecontracteerde zorg)  dit kunt u ook bij de zorgverzekeraar navragen.